Ποιότητα

Βάση μας η Αγνότητα της Ελληνικής Φύσης

Τα προϊόντα REAL GREEK DAIRIES έχουν ως βάση τους αποκλειστικά το αίγειο (γίδινο) και πρόβειο γάλα για την παραγωγή τους. Η ελληνική προέλευση των πρώτων υλών μας, δίνει στα προϊόντα μας μια μοναδική γεύση και ποιότητα. Συνδυάζουμε τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής με τις πιο σύγχρονες καινοτόμες τεχνολογίες για να δημιουργήσουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν στην αγορά.

Στον όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ, η αειφορία είναι μια από τις βασικές μας επιδιώξεις. Η δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα περιλαμβάνει:
• Χρήση αποκλειστικά αίγειου και πρόβειου γάλακτος για την παραγωγή των προϊόντων μας, προάγοντας την τοπική κτηνοτροφία.
• Επένδυση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που είναι περιβαλλοντικά φιλικές και εξοικονομούν ενέργεια.