BOERDERIJ

BOERDERIJ

De geitenboerderij is één van de richtpunten van de vernieuwende aanpak van REAL GREEK DAIRIES. Naast dat het een bron is voor hoogwaardige en gezonde melk, speelt de boerderij een dubbele rol: het vergroot de zakelijke duurzaamheid en vormt een rolmodel voor de nieuwe generatie producenten.

Een belangrijke uitdaging waar de melkindustrie momenteel mee te maken heeft, is het afnemende aantal producenten. Moeilijke werkomstandigheden en de moeilijkheid van het behalen van schaalvoordelen hebben jongeren weerhouden de industrie te betreden.

Via onze proefboerderij beogen wij deze omstandigheden te keren.

We willen bewijzen dat de traditionele productiemethode kan evolueren zonder gebruik van moderne technologieën door een nieuw productiemodel te creëren. Via de proefboerderij willen we een platform creëren dat de mogelijkheden aantoont van het upgraden van de melkproductie, zelfs op het meest traditionele niveau.

We zijn overtuigd dat de proefboerderij kan fungeren als voorbeeld voor jonge producenten. We willen degenen bereiken die, ondanks hun familiebanden met het veld, een frisse kijk en geavanceerde methoden willen aanbieden. We zijn ook op zoek naar ondernemers die de boerderij als een winstgevende investering erkennen, en daarbij bijdragen aan het versterken van de landbouwkundige industrie.

Via deze baanbrekende aanpak wordt de geitenboerderij van REAL GREEK DIARIES een bron van inspiratie en wordt de nieuwe generatie een kans geboden om de toekomst van de landbouwindustrie te vormen, op basis van zowel traditie als innovatie.